In English Crew

DRIFT & ÄGARE


Flygplatsen i Växjö, Växjö Småland Airport, ägs till 55 % av landstinget i Kronobergs län, 42 % av Växjö kommun samt 3 % av Alvesta kommun. Ägarnas målsättning är att tillhandahålla en god flyginfrastruktur i regionen till en låg kostnad. En målsättning som infriats både ekonomiskt och för verksamheten.


Vår Vision

Med kunskap, glädje och engagemang skapar vi Smålands ledande flygplats- en startplats för möjligheter.

Vad är vi?

Vi är en viktig och absolut nödvändig del av infrastrukturen.
Vi är en förutsättning för regionens utveckling.
Vi är Smålands ledande flygplats.

Vad gör vi?

Vi höjer regionens attraktionskraft.
Vi ser till att invånarna kommer ut i världen och att världen kan komma till Småland.
Vi står för fler möjligheter på fritiden och i näringslivet.

Hur gör vi det?

Vi erbjuder nya möjligheter för alla våra kunder- både på landside och airside.
Vi gör det med kunskap, glädje och engagemang- oavsett vilken roll vi har på företaget.
Vi ser framtidens utmaningar för flyget som en möjlighet och jobbar gemensamt för att göra det bästa av de möjligheter vi får.

Kort sagt...
Vad våra passagerare än har för mål med sitt resande så är vi startplatsen.
Vad våra partners än har för mål med sin verksamhet ska vi erbjuda möjligheter.

Våra kärnvärden

Kunskap
Glädje
Engagemang

Kunskap om flygtrafikens förutsättningar och möjligheter gör oss till en attraktiv affärspartner. Glädje skapar ett positivt klimat, både för oss som jobbar på Växjö Småland Airport och för våra kunder och partners, som gör att vi vill och våra utvecklas. Engagemang är en förutsättning för att lyckas oavsett vilka utmaningar vi ställs inför.

 

Ving_hori_svartvit apollo Fritidsresor Resia Ticket svartvit  
Big Travel  Nextjet svartvit  Flysmaland svartvit  Ryanair svartvit1

 Nazar